Fundusze Unii Europejskiej to takie środki materialne, które możemy otrzymać, jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z takiej formy dofinansowania oraz spełnimy wszystkie warunki z tym związane a nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jednak tych środków pieniężnych nie dostaje się bezpośrednio przed taką inwestycją, ale dopiero wtedy, gdy zostanie ona poprawnie przeprowadzona a nasz wniosek o […]

Na co można otrzymać dotacje?

Istnieje wiele różnych dziedzin gospodarczych, w których możemy skorzystać z możliwości, jakie dają nam fundusze Unii Europejskiej. Jedna z tych dziedzin jest rolnictwo, które w naszym kraju wymaga bardzo dużej modernizacji. Finansowanie inwestycji rolniczych z funduszy europejskich jest dla nas szansą na szybki rozwój naszego kraju i dogonienie innych krajów członkowskich w tych dziedzinach gospodarczych. […]

Korzyści czerpane z dotacji

Dzięki członkostwu w organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska posiadamy różnego typu możliwość korzystania z funduszy, jakie są tworzone w celu pomocy krajom członkowskim wspólnoty, aby wyrównały one poziom rozwoju gospodarczego z innymi krajami członkowskimi, które są lepiej rozwinięte. Dotacje tego typu możemy otrzymywać na różne dziedziny gospodarki. Unia Europejska oferuje krajom o słabo rozwiniętej […]

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, które maja dostęp do morza korzystają z jego bogactwa i zasobów naturalnych. Rybołówstwo jest jedna z form wykorzystania bliskości morza. Wiele inwestycji związanych z właśnie tą dziedziną gospodarki, która przynosi ogromne zyski krajom, w których rybołówstwo jest wysoko rozwinięte także jest refundowanych z funduszy Unii Europejskiej. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa […]


PLN czy Euro?
    Gdybyśmy się cofnęli troszkę w czasie, to wówczas spotkalibyśmy się z prześmiewczymi komentarzami ze strony Europejkach ekonomistów skierowanych w ich amerykańskich odpowiedników. Oczywiście sprawa dotyczy wspólnej waluty europejskiej oraz kwestionowania dążenie Unii Europejskiej do wspólnej waluty. Generalnie Euro póki co radzi sobie jeszcze zdecydowanie lepiej niż można by przypuszczać, co jednak wcale nie oznacza że jest idealnie i że euro sceptycy nie mają racji, być może jednak ich obawy są uzasadnione? Pierwszym z głosów, jakie można było usłyszeć od przeciwników wspólnej europejskiej waluty było stwierdzenia, że jest to niemożliwe i że nie może się to udać. Jak pokazał czas, było to możliwe a czy się uda to dopiero zobaczymy, jednak według wielu osób pomysł jest zły i nie przetrwa. W dzisiejszym artykule opiszę trochę spraw związanych z Euro oraz to, jakie panuje wśród nich przekonanie, co do przyszłości wspólnej europejskiej waluty.Żeby dowiedzieć się jak wygląda to w rzeczywistości musimy po wiadomości udać się dalej niż Internet czy media. Zrozumieć problemy jakie są z euro możemy dopiero wówczas gdy znajdziemy się z dala od środków masowego przekazu. Dlaczego? Sprawa jest prosta to właśnie takie media kształtują obraz na taki jak im pasuje, dlatego trudno jest znaleźć miarodajne informacje dotyczące wspólnej waluty. Obecnie dla większości mediów głównym problemem jest dług publiczny, to właśnie media roztrząsają katastroficzne wizje tego co się będzie działo gdy dług będzie nadal rósł. Oczywiście jeżeli spojrzymy na deficyt z oku, to okaże się że jest to wina rozdmuchanego socjalu i rządów, które nie potrafiły w sposób racjonalny zarządzać finansami państwa.

Grecja - bankrut?
    Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się tutaj Grecja i jej problemy, jednak według specjalistów to co trafia do mediów, jest mniej niż połową informacji jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Podobnie w przypadku Portugalii gdzie do masowej opinii trafia jeszcze mniej prawdziwych informacji, no a za szczyt dezinformacji można uznać Hiszpanię, gdzie trudno stwierdzić zgodność jakichkolwiek faktów. Najgorsze jest to że jeszcze trzy lata temu każdy z tych krajów miał się całkiem dobrze i nie myślał o jakichkolwiek problemach finansowych. Dla jasności warto wiedzieć że deficyt budżetowy Grecji za rok 2007 był na całkiem przyzwoitym poziomie i był niższy nie deficyt Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych. Jednak wielki strumień płynących euro z najróżniejszych funduszy sprawił że kraje te zaczęły czuć się bardzo mocne i stabilne dzięki obecności w Unii Europejskiej. Jednak wówczas nikt nie przewidywał jeszcze kryzysu, który w niedługim czasie nadszedł. No a kryzys był jak pamiętamy bardzo poważny i o zasięgu ogólno światowym. W takiej sytuacji naturalne jest że źródła finansowania się zmniejszyły, a to przełożyło się na zdecydowany wzrost deficytów. To wszystko powoduje że strefa euro będzie coraz słabsza i zamieszanie w niej będzie wzrastało. Całkiem niedawno można było słyszeć głosy że nie ma możliwości rozpadu unii walutowej, jednak w obecnej sytuacji coraz więcej ekonomistów zadaje sobie pytanie czy jednak czasem państwa nie będą chciały powrócić do swoich dawnych monet?